Köpevillkor – Privatkonsumenter

Priser i ursprungsvalutan svenska kronor (SEK) är de gällande. Avvikelse från villkoren är giltiga endast om båda parter har signerat särskilt avtal som reglerar detta.

 • Tillämplighet
 • Beställning
 • Betalning
 • Leverans och avbeställning
 • Ägandesrättförbehåll
 • Ansvar för fel
 • Reklamationsvillkor och ångerrätt
 • Outlöst försändelse
 • Transportskadat gods
 • Force Majeure
 • Övrigt

Tillämplighet

Dessa köpevillkor är tillämpliga därest svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt Distansavtalslagen som även innefattar skydd för Snushandel.se. Mer information härom finns på Konsumentverkets hemsida, www.kov.se.

Beställning

Du måste vara minst 18 år för att få handla snus och tobak. En ålderskontroll görs vid första ordern. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Snushandel.se lider ekonomisk skada, polisanmäls. Snushandel.se friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i Snushandel.se´s sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet.

Betalning

§5.1 Svea Checkout.

I samarbete med Svea Ekonomi erbjuder vi fakturabetalning, delbetalning, kontokortsbetalning samt direktbetalning. Denna betallösning kallas för Svea Checkout.

Genom att lämna information i kassan godkänner du Svea Ekonomis villkor. Genom att klicka på “Slutför köp” godkänner du Snushandel i Nyköping ABs allmänna villkor.

Svea Ekonomis villkor hittar du här: https://www.svea.com/se/sv/foretag/betallosningar/betallosningar-for-e-handel/for-dig-som-handlat/kontovillkor/

Svea Checkout presenterar viss information för dig så snart du är identifierad. Vilken information du behöver ange för att uppnå identifiering kan variera mellan olika köptillfällen och kunder. Någon kreditupplysning tas aldrig direkt i Svea Checkout utan vid behov beroende på det betalningsalternativ du har valt. Kreditupplysningar som tas av Svea påverkar inte din kreditvärdighet och kan inte ses av andra som begär kreditupplysning om dig, t ex banker. Sedan du har identifierats uppvisar Svea Checkout vilka alternativ som är tillgängliga för just dig. Faktura är förvalt som betalningsalternativ men du kan givetvis fritt välja något av de andra alternativen såsom direktbetalning via bank eller betalning med kreditkort. Vilka alternativ du erbjuds kan växla från tid till annan.

Faktura återbetalning

Du som har betalt din faktura men ändå ångrat ditt köp har ett tillgodohavande hos Svea Ekonomi. För återbetalning eller mer information så behöver du kontakta Svea Ekonomis Kundtjänst.

§5.2 Kortbetalning
Snushandel.se erbjuder betalning mot kort från MasterCard och Visa. Kortbetalningar hanteras av vår betalningspartner Svea Ekonomi. Vid köpet reserveras summan på ditt konto och dras först när din order har skickats från oss. Vi lagrar aldrig information om ditt kort och alla transaktioner sker med säker teknologi (SSL).

Förskottsbetalning

Du kan också betala direkt via din bank eller göra en förskottsbetalning till vårat bankgiro.

Leverans och avbeställning

Beställningar mottagna före kl. 12.00 på måndag till torsdag kommer att behandlas snarast för leverans inom 1-3 arbetsdagar. Beställningar mottagna på fredagar, lördagar och söndagar kommer att behandlas på följande måndag. Leverans sker med Posten till ditt utlämningsställe. Leverans av beställd tjänst enligt order. I fall när kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställning, är det kundens ansvar att beställningen avbeställes i enlighet med Snushandel.se´s köpevillkor. Avbeställning efter det att beställning blivit expedierad är ej möjlig. I de fall beställning blivit expedierad är kunden skyldig att motta beställningen. Avbeställning produkt eller tjänst som anskaffats eller färdigställts speciellt för kunden, är ej möjlig. Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från Snushandel.se antigen per e-post eller fax.

Ägandesrättförbehåll

Alla varor förblir Snushandel.se´s egendom tills dess full betalning erlagts.

Ansvar för fel

Snushandel.se´s ansvar för fel i leverans är begränsad till gällande försäljningsvillkor. Snushandel.se bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex, men ej begränsat till, inkompatiblilitet, leveransförseningar, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Reklamationsvillkor och ångerrätt

Det är lämpligt att kunden kontrollerar leverans vid ankomst för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation skall kund kontakta Snushandel.se via e-post kontakt@snushandel.se eller via Snushandels hemsida www.snushandel.se och uppge alltid beställningsnummer samt orsak till reklamationen. Vid reklamation av vara skall kunden begära ett s.k. RN (returnummer). Om en vara är transportskadad skall Snushandel.se kontaktas snarast för information om ersättning.

Vid samtliga fall då en vara returneras till Snushandel.se skall kunden först ha erhållit ett RN. Returförsändelsen skall sedan tydligt märkas med detta RN. Defekta produkter som returernas till Snushandel.se bör behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskerar att skadas.

För privatkonsument gäller konsumentköplagen, vilket innebär att kunden har rätt att få frakten betald vid ett giltigt returärende. Hos Snushandel.se har privatkonsument rätt att få en förbetald paketlapp sig tillsänd. I de fall returärendet ej är giltigt och kund har fått en förbetald paketlapp tillsänd sig, debiteras fraktkostnad tur och retur. I de fall returanledningen är reklamation och fel ej kan påvisas utgår en avgift om 200:-+ moms + frakt tur och retur samt hanteringskostnad för ärendet. Försändelser som saknar RN återsänds till kunden och fraktkostnaden debiteras. Snushandel.se förbehåller sig rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i de fall identisk vara ej finns tillgänglig.

Privatkonsument har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter du eller någon tredje part, dock ej transportföretaget (PostNord), tar varan i fysisk besittning.
Vill du utöva ångerrätten ska du till näringsidkaren skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post eller e-post). Du kan använda denna mall, men du måste inte använda den.

Verkan av utövad ångerrätt

Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något.

Vi får vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka varan från dig eller tills du sänt in ett bevis på att du återsänt varan, beroende på vilket som inträffar först.
Du ska återsända varan till oss utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut.
Är förpackningen bruten (ex plasten runt snusstocken borttagen eller snusdosor öppnade) gör vi avdrag för värdeminskning.

Outlöst försändelse

För försändelse som ej löses ut varpå paketet går i retur till Snushandel.se, debiteras en avgift om 250:- + moms för att täcka Snushandel.se´s kostnader för transport och administration.

Transportskadat gods

Om en vara från Snushandel.se skadas i transport, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta anmälas omgående till speditören, dock senast inom 7 dagar.

Force Majeure

Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Snushandel.se´s kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Snushandel.se befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Cookies (kakor)

En cookie är en textifil som skickas ifrån en websida, t.ex. från www.snushandel.se till din dator där den lagras antingen i datorns minne eller som en textfil. Cookies används för att lagra inloggningsinformation samt din varukorg när du surfar runt hos oss. Om din webbläsare är inställd på att inte acceptera cookies kommer du inte ha möjlighet att göra någon beställning på www.snushandel.se. Du kan ändra detta i inställningar för din webbläsare. Cookies sparar ingen personlig information.

Personuppgifter

Personuppgifterna sparas för att kunna fullgöra våra uppgifter mot dig. Det vill säga att kunna skicka din order.

 • För bokföringsändamål enligt bokföringslagen.
 • Skicka nyhetsbrev i marknadsföringsändamål (om du registrerar dig för att prenumerera på nyhetsbrevet).
 • Försäljningsstatestik

Övrigt

Snushandel.se förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har Snushandel.se rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. Snushandel.se skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt. Priserna kan skilja sig mellan webbutiken och den fysiska butiken Snushandel i Nyköping AB. Eventuella förtullningsavgifter betalas av slutkunden och snushandel.se hålls ej ansvarig för uppkomna sådana.