Nyheter

Höjd Skatt på Snus 2023

skattehöjning på snus

/KUNDINFORMATION: Höjd snusskatt från och med årskiftet 2023. Höjningen förväntas bli högt över nuvarande Riksdagsförslag med en planerad ökning på 3% för tobaksvaror.

Ett Riksdagsförslag förespråkar en höjning av punktskatten på snus med 3% från och med årsskiftet 2023. Den verkliga skattehöjningen på snus befaras dock utifrån Konsumentprisindex och med hänsyn till den allt högre inflationen att bli betydligt högre än så. Bedömmare anser att det i slutänden kan röra sig om en punktskattehöjning på snus och röktobak som, i procent räknat, med bred marginal kommer att överstiga ett tvåsiffrigt värde. Slutgiltigt beslut väntas tas av Riksdagen under november 2022.

Skatten på snus har ökat med mer än 370 procent sedan 2006. Till skillnad från till exempel cigaretter, regleras beskattningen av snus inte i EU-rätt, utan i den svenska lagen om tobaksskatt. Beskattningen av snus skiljer sig vidare från beskattningen av cigaretter i den mån att skatten tas ut per kilo snus medan cigaretter beskattas dels per styck, dels som en andel av konsumentpriset. Skatten på tobak justeras varje år utifrån konsumentprisindex fr.o.m. kalenderåret 2023.

Vidare föreslås att skatten på e-vätskor och andra nikotinhaltiga produkter höjs med cirka 1 procent fr.o.m. den 1 januari 2024.
I propositionen föreslår regeringen också att skatten på öl, vin, andra jästa drycker än vin eller öl samt mellanklassprodukter höjs med cirka 5 procent fr.o.m. den 1 januari 2023 och med ytterligare cirka 8 procent fr.o.m. den 1 januari 2024. Vidare föreslås att skatten på etylalkohol (sprit) höjs med cirka 1 procent fr.o.m. den 1 januari 2023 och med ytterligare cirka 1 procent fr.o.m. den 1 januari 2024.

Ladda ner:

Läs Riksdagens proposition om höjd tobaksskatt 2023 här.