Nyheter

Ny undersökning om nikotinanvändare i EU

Ny undersökning om nikotinanvändare i EU

Intresset för alternativa nikotinprodukter som ett hjälpmedel att sluta röka ökar stadigt. Den senaste rapporten i ämnet kommer från European Tobacco Harm Reduction Adcovates (ETHRA). Nu har tidigare rökare sagt sitt.


ETHRA har publicerat en rapport om en EU täckande undersökning av och med tobaks- och nikotinanvändare från 28 (27) EU länder. I studien redovisas vilken roll en övergång från cigaretter till andra nikotinprodukter hade som hjälp i processen att sluta röka och till vilken grad europeiska och nationella bestämmelser anses vara ett hinder för att bli rökfri.

Skadereducering: effektiv och attraktiv metod för att sluta röka

Det stora antalet svar med klara besked från 35 000 EU medborgare bekräftar att EU:s nikotinkonsumenter tar eget ansvar för sänkning av hälsoriskerna genom att sluta röka, men känner att tondöv reglering i ökande utsträckning saboterar denna möjlighet, skriver ETHRA i sitt pressmeddelande. Fler än 27 000 av respondenterna angav att de helt hade slutat röka. Alternativa nikotinprodukter som e-cigaretter, snus och nikotinportioner var de viktigaste angivna skadereduceringsprodukterna till att framgångsrikt ha slutat.

Hinder för att sluta röka

I Europa är rökning fortfarande det vanligaste sättet att konsumera nikotin. 67% av de nuvarande rökarna som deltog i undersökningen uppgav emellertid att de önskar att sluta, men upplever en rad hinder för att kunna bli rökfria på ett för dem själva acceptabelt sätt. 31% av dessa respondenter svarade även att de skulle vara intresserade av att testa snus som rökavvänjningsprodukt om försäljningen legaliserades i EU. Resultaten tydliggör att tillgången på bra urval av nikotinprodukter med låg risk utgör ett hinder för konsumenter som vill sluta röka. ETHRA menar den statistiska fakta från resultaten i undersökningen bör uppmärksammas och användas i EU:s Europes Beating Cancer Plan, BECA.

Läs den fullständiga rapporten här.

Källa: ETHRA