Göteborg prima fint lössnus 1919

Göteborgs Prima Fint Lössnus

Göteborgs Primafint är baserat på ett snart 100 år gammalt snusrecept och finns endast som lössnus. Lössnuset är finmalt och tillverkad med en väldigt mörk och rökig tobak med subtila inslag av torkad frukt och nypon. Eric Mellgren har tillverkat Prima Fint sedan 1850 talet, men det var inte fören 1919 då tobaksmonopolet tog över som man officiellt anammade namnet.

prima fint göteborgs lössnus banner

Endast ett sökresultat